Hon.Minister, Education

Hon. Dr Kandiah Sarveswaran
Minister of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Minister's Office,
No.124, Adiyapatham Road,
Kalviyankadu, Jaffna
Sri Lanka

 
Tel: +94-21-2054094
Fax: +94-21-2054093
Email: 

Secretary Education

Mr.R.Raveenthiran
Secretary of Education, Cultural Affairs, Sports and Youth Affairs

Education Ministry Office,
Chemmany Road, Nallur, Jaffna, Sri Lanka

 

Tel: +94-21-221 9259

Fax: +94-21-222 0794 Mobile: 0773868588

Email:

rasar60@gmail.com