ගරු අමාත්‍යවර

ගරු පත්මනාදන් සත්‍යලිංගම්  මැතිතුමා

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා අමාත්‍යවර

2 වන මහල,
සෞඛ්‍ය ගම්මානය,  පන්නෙයි
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-221 7403
ෆැක්ස් අංකය: +94-21-221 7402
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
sathiyaitak@gmail.com

 

සෞඛ්‍ය ලේකම්

එස්.තිරුවාකරන් මහතා

සෞඛ්‍ය ලේකම්  

     සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්

1 වන මහල,
සෞඛ්‍ය ගම්මානය,  පන්නෙයි
යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 

දුරකතන අංකය: +94-21-222 0800
ෆැක්ස් අංකය:+94-21-222 0806  ජංගම:  0773800022

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය :
mhealthnpc@gmail.com

මෙහෙවර

කායික හා මානසික ශාරිරික යෝග්‍යතාවයෙන් යුතු සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් සුරක්ෂිත කිරීම, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය ක්‍රම යොදාගනිමින් සහ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාකාරකම් මගින් කාන්තා හා ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරමින් අප පළාතේ දායකත්වය රටේ ජාතික සංවර්ධනය උදෙසා ලබාදීම.

 

පුවත් සහ සිදුවීම්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

ජාතික මදුරු මර්දන සතියේ වැඩමුළුව - 2016.09.27 – 2016.10.03

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ජාතික මදුරු මර්දන සතිය මූලික කොටගත් වැඩමුළුවක් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ විවෘත එළිමහනේ 2016 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින පැවැත්විණි.

Read more...

ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය සැමරේ 2016

ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය නිමිත්තෙන් උතුරු පළාත් දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කළ සූර්ය නමස්කාරම් (සූර්ය වන්දනාව) යෝගා වැඩසටහන පළාත් දේශීය වෛද්‍ය කොමසාරිස් වෛද්‍ය එස්.

Read more...

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත ජනතාවගේ දත්ත රැස්කළ කාර්ය මණ්ඩලය ඇගයේ.

විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා දායක වූ කාර්ය මණ්ඩලය ඇගයීමේ උත්සවයක් 2016 මැයි මස 19 වන දින කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. එහිදී විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු රැස්කිරීම සඳහා දායක වූ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සහතික පත් ද ප්‍රදානය කරන ලදී.

Read more...