ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය -13.02.2019

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ මහජන දිනය පසුගිය සතියේ මෙන්ම 13.02.2019 වන දින ද කෛතඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලයේ දී උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගිත්වය මත ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතයි. 

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කාන්තාවන්ට එරෙහිව සිදුවන ලිංගික හිංසන පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදු කිරීමට සහන විමර්ෂන කමිටුවක්

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වීම සම්බන්ධයෙනුත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව නොමැතිකම සම්බන්ධයෙනුත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අවධානයට බොහෝ පැමිණිලි ඉදිරිපත්වීම යටතේ මේ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදුකර මේ සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට සහන විමර්ශන කමිටුවක් පත් කිරීමට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා තීරණය කර ඇත.

Read more...

ආරක්ෂක හමුදාව විසින් නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් මහජනතාව වෙතට භාර කරනු ලැබිණ.

කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ කරච්චි සහ කණ්ඩාවලෛ ප්‍රාෙද්ශිය ලේකම් කොට්ඨාශ වල ආරක්ෂක හමුදාව විසින් නිදහස් කරනු ලැබූ ඉඩම් මහජනතාව වෙතට භාර කිරීමේ වැඩසටහන ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (07) දින කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපතිවරයා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වේ තානාපති කාස්ට්ටේසේදර් මහතා අද (07) දින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් මහතාව ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමුවිය. 

Read more...

උතුරු පළාතේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමට ආණ්ඩුකාරතුමා නියෝග කරන ලදි

උතුරු පළාතේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීමට ආණ්ඩුකාරතුමා නියෝග කරන ලදි.

Read more...

උතුරේ ජනතාවට සැබෑ නිදහස භුක්ති විඳිය හැකි තත්ත්වයක් උදා කිරීමටනම් රාජ්‍ය සේවකයින් කැපවීමෙන් සේවය කළ යුතුයි. - ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

යුද්ධයෙන් නිදහස් වූ පළාතක් වශයෙන් උතුරු පළාත දක්නට ලැබෙන අතර මෙහි ජීවත් වන ජනතාවට සැබෑ නිදහසක් භුක්ති විඳීමේ පරිසරයක් ඇති කිරීමටනම් උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවකයින් කැපවීමෙන් සේවය කළ යුතු බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවකයින් දැනුවත් කළේය.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ