ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

මානිප්පායි සත්යි සායි පාසලේ සර්ව ආගමික උ‍ළෙලට උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන් සහභාගි විය

ආගම් අතර එකමුතුකම ඇති කිරීමේ අරමුණින් මානිප්පායි සත්යි සායි පාසල මගින් 2017 අප්රේශල් 22 වන දින සර්වාගමික වැඩසටහනක් පැවැත්විය.

Read more...

තූර්කි තානාපති උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් හමු වී සාකච්ඡා කරන ලදි

උතුරු පළාතට පැමිණි ශ්‍රී ලංකාව සහා වූ තූර්කි තානාපති තුන්කා උත්සුසදර් මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිුන්ව යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී 2017.04.21 වන දින මුණ ගැසී  සාකච්ඡා කළහ.

Read more...

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලීය නව ගොඩනැගිල්ල ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් විවෘත කරන ලදි.

යාපනය පරණ උද්‍යානයේ පිහිටුවනු ලැබූ නව ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලීය ගොඩනැගිල්ල උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් 2017 අප්‍රේල් 21 වන දින විවෘත කරනු ලැබුණි.

Read more...

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම ගරු ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පැවැත්විනි

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් කාර්යාලීය අලුත් අවුරුදු සැමරුම උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ නායකත්වයෙන් යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී 2017 අප්රේයල් 18 වන දින පැවැත්විනි.

Read more...

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මැතිතුමාගේ අලූත් අවුරුදු සුභ පැතුම් පණිවුඩය

අතීතයේ පටන් සිංහල හා දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද අප රටේ සියලූ ජාතීන් විසින් සහෝදරත්වයෙන් සමරන ලද්දකි. මෙම උත්සවය ඉතාමත් වැදගත් වන්නේ ජාතීන් අතර විවිධත්වයෙහි එකමුතුභාවය විදහාපාන එකම උත්සවය බැවිනි. සාමය සමඟිය සහ එකමුතුභාවය මූලික කොටගත් අලූත් අවුරුද්දේදී ජනතාව තම වාදභේද පසෙකලා අනාගතය සඳහා නැවුම් බලාපොරොත්තු ඇති කර ගනිතිි.

Read more...

වවුනියාව මහ රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව ලේ දීමේ සේවා මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා විවෘත කරන ලදි.

වවුනියාව මහ රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව ලේ දීමේ සේවා මධ්‍යස්ථානය 2017.04.02 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිඳුන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ