ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් පත්වීම් ලැබූ රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් නැවත වැඩ භාර ගන්නා ලදි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා නැවතත් නව ආණ්ඩුකාරධූරයේ වැඩ භාරගත් ආණ්ඩුකාරතුමන් පිළිගැනීමට විශාල ජනකායක් පලාලි ගුවන් තොටුපල වෙත පැමිණ එතුමන්හට ඔවුන්ගේ ඉහළම ගෞරව ප්‍රණාමය පුදකර සිටියහ. 

Read more...

තවත් එක් සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු උදාවක්

 

 

නව සිහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු උදාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලුදෙනාටම උපරිම සතුට හා සෞභාග්‍ය ගෙන දෙයි.

සිංහල හා දෙමළ ප්‍රජාව එක්වී සංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය සමරනු ලබති. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සවය යනු ප්‍රජාවන් අතර එකමුතුකම ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රධාන උත්සවයකි. එමෙන්ම සාමය පිළිබඳ අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති කරන  උත්සවයකි. 

Read more...

මැහුම් උපදේශක ගුරුවරුන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානෝත්සවය

මැහුම් උපදේශක ගුරුවරුන් සඳහා වූ පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කිරීමේ වැඩමුළුව 2018 අප්‍රේල් 05 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබින. මෙම පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා අතින් ප්‍රධානය කෙරුණි. 

Read more...

ජාතික මට්ටමින් කුසලතා දැක්වූ ශිෂයාවට ආණ්ඩුකාරතුමා සුභ පතන ලදි.

2017 වර්ෂයේ පවත්වනු ලැබු අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් ජාතික මට්ටමින් දෙවන ස්ථානයත් දෙමළ මාධ්‍ය තුළ ප්‍රථමස්ථානයත් ලැබූ වේම්බඩි බාලිකා විද්‍යාලීය මිරුදි සුරේෂ් කුමාර් ශිෂ්‍යාව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් සුභ පතනු ලැබින.

Read more...

යාපනය සඳහා පත් වූ නව ඉන්දියානු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්වරයා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය

ඉන්දියානු නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් නව ධූරය  භාරගත් යාපනය සඳහා වූ එස්.බාලසන්දිරන් මහතා 2018 අප්‍රේල් 02 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් හමු වී සාකච්ඡා කළහ. මෙම සාකච්ඡාව යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබින.

Read more...

නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ පිළිරුවක් යාපනයට

දකුණු අප‍්‍රිකානු මහ රජයේ මහකොමසාරිස් රොබිනා පී. මාක්ස් මැතිණිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා හමුවිය. 

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ