ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යාපනයේ සමකාලීන තත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ

යාපනය ප්‍රෙද්ශයේ පැතිරී පවතින කඩු කැපීම් සිද්ධීන් සහ මත්ද්‍රවය භාවිතය වැළැක්වීම සහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබ සාකච්ඡා කිරීමේ විශේෂ  රැස්වීමක්  2018 අගෝස්තු මස 09 වන දින ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

යාපනය උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට සංචාරයේ යෙදුණු ආණ්ඩුකාරතුමා

යාපනය කුරුනගර් ප්‍රදේශයේ පිහිටි උසස් තාක්ෂණ ආයතනයට  සංචාරය කළ උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් එහි නිලධාරීන් සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හමුවී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

Read more...

මුත්තුතම්බි මහාවිද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමන් සහභාගි විය.

තිරුනල්වේලි මුත්තුතම්බි මහාවිද්‍යාලයේ 2018 ජූලි මස 24 වන දින පැවති වාර්ෂික ත්‍යාගප්‍රධානෝත්සවයට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය.

Read more...

ආණ්ඩුකාරවරයාගේ මාධ්‍ය හමුව

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් 2018 ජූලි මස 18 වන දින කොළඹදී පවත්වනු ලැබින.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ දහතුන්වන සංශෝධනයේ 154  වගන්තිය යටතේ පළාත් සභාවක අමාත්‍ය මණ්ඩලය සකස් විය යුතු ආකාරය පැහැදිලිව සඳහන් වේ. ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කළ යුත්තේ, නම් කළ යුත්තේ, පත් කළ යුත්තේ ආණ්ඩුකාරවරයා විසිනි. ආණ්ඩුකාරවරයා ස්වකීය අභිමතාර්ථය අනුව එය සිදු නොකළ යුතු බවත් එය සිදු කළ යුත්තේ මහ අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව බවත් එහි සඳහන් වේ. 

Read more...

යාපනය වේම්බඩි බාලිකා උසස් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

යාපනය වේම්බඩි බාලිකා උසස් විද්‍යාලීය 180 වන සංවත්සර සැමරුම හා  ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයක් 2018 ජුනි මස 29 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය.

Read more...

මුලතිව් අසරණ ජනතාව සඳහා උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

පොසොන් පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන් අසරණ ජනතාව සඳහා උපකරණ බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් 2018 ජුනි මස 27 වන දින උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මුලතිව් මහජන ක්‍රීඩාංගනයේ දී පවත්වනු ලැබිණ. 

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ