ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ඉරණමඩු ජලාශයේ ඉවත් කරනු ලැබූ පැරණි සමරු ඵලකය නැවත එම ස්ථානයේ ම ස්ථාපිත කරන ලදි.

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන් විසින් උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හට ලබා දුන් උපදේශයට අනුව ඉරණමඩු ජලාශයේ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ පැරණි සමරු ඵලකය  පැය 24 ක් ඇතුළත නැවත එම ස්ථානයේම ස්ථාපිත කෙරුණි. 

Read more...

ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පුංගුඩිතීව් ප්‍රදේශයේ යටිතල සංවර්ධන වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන ලදි.

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ උපදෙස් පරිදි පුංගුඩිතීව් ප්‍රදේශයේ කළුවර ප්‍රදේශයන් වලට වීදි ලාම්පු සවිකිරීමේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන ලදි. එහි පළමු පියවර වශයෙන් මඩත්තුවෙලි සිට කුරිංජි කාඩු දක්වා වූ ප්‍රදේශයන් සඳහා වීදි ලාම්පු සවිකිරීමේ වැඩකටයුතු ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් 2018 දෙසැම්බර් මස 05 වන දින ආරම්භ කරනු ලැබිණ.

Read more...

ඉරණමඩු වැවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබිණ.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ මූල්‍ය අනුග්‍රහය මත ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ ඉරණමඩු වැවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවල නිමාවත් සමගින් එය මහජන භාරයට ලබා දීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කිලිනොච්චියේ පිහිටි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේදී ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 දෙසැම්බර් මස 05 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

සේවක සංඛ්‍යා අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩියෙන් සිටින ගුරුවරුන්හට ක්ෂණික ස්ථානමාරු ලබා දෙන ලදි.

යාපනය කලාපයට අයත් පාසල්වල  සේවක සංඛ්‍යා අවශ්‍යතාවයට වඩා සිටින ගුරුවරුන්හට ක්ෂණික ස්ථානමාරු ලබාදෙන ලෙසට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් නියෝග කරනු ලැබිණ.

Read more...

යුද්ධයෙන් ඇස් පෙනීම අහිමි වූ හිටපු සටන්කරුවන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මුණගැසී සාකච්ඡා කළහ.

යුද්ධයෙන් ඇස් පෙනීම අහිමි වූ හිටපු සටන්කරුවන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ව 2018 නොවැම්බර් මස 30 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී මුණගැසී සාකච්ඡා කළහ. 

Read more...

උතුරු පළාත් පාසල් වලට අද දින නිවාඩු ලබා දෙන ලදි.

උතුරු පළාතේ සියලුම පාසල් වලට අද දින (16) නිවාඩු ලබා දී ඇති බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් ප්‍රකාශ කොට ඇත.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ