ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරේ රේගු උප නිවාරණ කාර්යාලයක් විවෘත කරන ලදි.

වසර 34 කට පසු ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ උප නිවාරණ කාර්යාලයක් යාපනය කන්කසන්තුරය ප්‍රදේශයේදී 2017.08.10 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් පැමිණි ජනමාධ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසින් මෙම කාර්යාලය විවෘත කරනු ලැබිණ.

Read more...

සුසාන භූමියක් නිසා ඇති වන ගැටළු පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වනු ලැබිණ.

 ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයන් වල දක්නට ලැබෙන සුසාන භූමීන් නිසා ඇති වන ගැටළු පිළිබඳ විමර්ශන රැස්වීමක් 2017 අගෝස්තු 09 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

Read more...

13 වන දෙමළ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය

13 වන දෙමළ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය 2017 අගෝස්තු 05 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලීය කෛලාශපති ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. මෙය සෑම වසර 3කට වරක් පවත්වනු ලබන අතර මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට යාපනයේ දී පැවැත්විය.

Read more...

කාර්මික නිලධාරිවරුන්ගේ පත්වීම් ලිපි ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් ප්‍රධාන ලේකම් වෙත භාර දෙන ලදි.

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ඉල්ලුම්පත්‍ර කැඳවා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව තෝරාගත් කාර්මික නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුගේ පත්වීම් ලිපි ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා විසින් උතුරු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ඒ.පත්තිනාදන් මහතා වෙත භාර දෙන ලදි.

Read more...

සියලු වෘත්තීන්ගේ මාතෘ වෘත්තිය ගුරු වෘත්තියයි.

සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමය මගින් හත්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ නිලලත් ගුරුවරුන්ගේ ජාතික සම්මේලනය 2017.07.30 වන දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේ දී පැවැත්විනි.

Read more...

උතුරු පළාත් අ.පො.ස (සා/පෙළ) විභාගයෙන් විශේෂ සාමාර්ථ ලැබූ සිසුන් හට ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය

උතුරු පළාත් අ.පො.ස (සා.පෙළ) විභාගයේ විෂයන් නවයටම විශේෂ සාමාර්ථ ලැබූ සිසුන් හට ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයක් යාපනය වීරසිංගම් මණ්ඩපයේ දී පැවැත්විනි.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ