ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

කලෛමහල් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

මුලතිව් මුල්ලියවලෛ කලෛමහල් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය. මෙම උත්සවය 2018 ජුනි මස 14 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. 

Read more...

ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලීය ජංගම සේවාව මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ සංවිධානයෙන් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජංගම සේවාවක් 2018 ජුනි මස 14 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

ලෝක පරිසර දිනය උතුරේ ජයටම සමරන ලදි.

ලෝක පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් උතුරු පළාතේ යාපනය නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැල සිටුවීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2018 ජුනි මස 05 වන දින  යාපනය පන්නෙයි බලකොටුව අසලින් ආරම්භ කෙරුණි.

Read more...

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළබඳ සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

උතුරු පළාතේ උග්‍ර වෙමින් පවතින  මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය  වළක්වා ගැනීමෙන් ඇති වන සංවර්ධනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සමාලෝචන රැස්වීමක් 2018 මැයි මස 31 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

නෙදර්ලන්ත ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරිය ආණ්ඩුකාරවරයා හමු විය.

නෙදර්ලන්ත ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරිය වන ජෙවානි ඩෝර්නියුවාට් මහත්මිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ව 2018 මැයි මස 30 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමුවී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

Read more...

රුක් රෝපණ දිනය මුල්කර ගනිමින් පාසල් වලට පැළ ලබා දෙන ලදි.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් යාපනය මහනගර සභා සීමාවට අයත් ප්‍රදේශයන් වල පාසල් වලට 2018 මැයි මස 30 වන දින පැළ ලබා දෙනු ලැබීය.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ