ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

තමිල්නාඩු රජය මගින් ඉන්දියානු මුදලින් රුපියල් කෝටි 04 ක මුදලක් වටිනා පොත්පත් යාපනය පුස්තකාලයට පරිත්‍යාග කරන ලදි.

රාජ්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය වී.රාධාක්‍රිෂ්ණන් මහතාගේ සංවිධානය මත තමිල්නාඩු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සෙන්කෝට්ටයන් මහතා 2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින යාපනයට පැමිණ යාපනය මහජන පුස්තකාලයට ඉන්දියානු මුදලින් රුපියල් කෝටි 04ක් වටිනා  පොත්පත් 50000 ක් ප්‍රධානය කරනු ලැබීය.

Read more...

ආණ්ඩුකාරතුමන් විසින් රජයේ පත්වීම් ලබාදෙනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පවත්වනු ලැබූ තරඟ විභාගයන් වලට සහභාගි වී එයින් තේරි පත් වූවන් සඳහා පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් ලබා දෙනු ලැබිණ. 

Read more...

වට්ටුක්කෝට්ටෛ හින්දු විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

වට්ටුක්කෝට්ටෛ හින්දු විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් 07 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය.

Read more...

ඕස්ට්‍රේලියානු රටේ ශ්‍රීලාංකීය මහකොමසාරිස්වරයා ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය.

ඕස්ට්‍රේලියානු මහකොමසාරිස් බේස් හච්චින්සන් මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා 2018 සැප්තැම්බර් 06 වන දින  යාපනය ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී හමුවී සාකච්ඡා කරන ලදි. මෙම සාකච්ඡාව යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පෙ.ව 11.00 ට පමණ පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ වත්මන් තත්වය පිළිබඳ විවිධ පාර්ශවයන් සමග ආණ්ඩුකාරතුමා සාකච්ඡා කරන ලදි.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා වැඩිවීම සම්බන්ධයෙනුත් මත්ද්‍රව්‍ය හා සංස්කෘතික පිරිහීම් අනාගතයේ තව තවත් වැඩිවීම වළක්වා ගැනීමට ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවත් විමර්ශන රැස්වීම් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

Read more...

යාපනයේ තිස්ස විහාරය තැනීමට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා මුල්ගල් තියන ලදි.

තිස් වසරක යුද්ධයෙන් පසු උතුරු පළාතේ විහාරස්ථාන හා රාජ්‍ය ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත්වී ඇති අතර එම විනාශයෙන් බරපතල හානියට පත්ව තිබූ යාපනයේ කන්කසන්තුරේ තිස්ස විහාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා 2018 අගෝස්තු මස 22 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනොල්ඞ් කුරේ මහතා විසින් මුල්ගල් තබන ලදී.

Read more...

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ