ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

වවුනියාව මාමඩුව ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රාදේශීය රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා විවෘත කරන ලදි.

වවුනියාව මාමඩුව ප‍්‍රදේශයේ ප‍්‍රාදේශීය රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය 2017.04.02 වන දින විවෘත කරන ලදි. එහිදී අදහස් දැක්වූ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා.

අසනීප වුනාම අපි කවුරුත් රෝගීන් එතනදී සිංහල ඩයබිටික් දෙමළ ඩයබිටික් කියල වර්ග කරලා සිංහල වකුගඩු දෙමළ වකුගඩු කියලා වර්ග කරලා එහෙම වෙනසක් නැහැ. ලෙඩක්

මෙම වකුගඩු රෝග පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ආරම්භවීම මගින් ප‍්‍රදේශයේ ජනතාවට තමන්ගේ රෝගී තත්වයන් නිසියාකාරව අධීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරගැනීමට මනාව ඉඩකඩ සැලසෙන අතර නගරයට ගොස් නැවත ගමට පැමීණීමට ඇති දුෂ්කරතාවයන්ද මගහැරෙනු ඇත.

මෙම අවස්ථාව සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිඳුන්  පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පී සත්‍යලිංගම් මැතිඳුන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ඇතුළු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් රැුසක් සහභාගි වී සිටියහ. 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ