ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

වවුනියාව මහ රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව ලේ දීමේ සේවා මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා විවෘත කරන ලදි.

වවුනියාව මහ රෝහල් පරිශ‍්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලැබූ නව ලේ දීමේ සේවා මධ්‍යස්ථානය 2017.04.02 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මැතිඳුන් විසින් විවෘත කරන ලදි.

 නෙදර්ලන්ත මූල්‍ය ආධාර මගින් රුපියල් මිලියන 80 ක වියදමකින් දිස්ත‍්‍රික් මහ රෝහලේ ඉඳි කරනු ලැබූ ලේ දීමේ සේවා මධ්‍යස්ථානය නිල වශයෙන් මහජන ප‍්‍රයෝජනයට භාර කරනු ලැබිණ. 

වවුනියාව මහ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය කේ. අගිලේන්දිරන් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබූ මෙම අවස්ථාවට ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්, උතුරු පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පී. සත්‍යලිංගම් මැතිඳුන්, උතුරු පළාත් සභ නියෝජිතයින්ල වෛද්‍යවරු ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි වී සිටියහ.

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ