ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා හමුවිය

අද දින ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් තරංඡිත් සිං සාන්දු මහතා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මැතිතුමා යාපනය ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී හමුවිය. එහිදී ඉන්දියාව සහ ශී‍්‍ර ලංකාව අතර ඇති මිත‍්‍රත්වය තව තවත් වර්ධනය කරගැනීමට මෙම සාකච්ඡාව මහත් පිටුවහලක් විය.

මෙහිදී ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්තුමා එරට තුල ඇති තාක්ෂණික දැනුම ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන බවත් ඉදිරියේදී ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇති සුවිශේෂි වූ වෙළඳ ව්‍යාපාර වර්ධනය කරගැනීමට හැකි බවත් ඒ අතුරින් ධීවර කර්මාන්තයට ප‍්‍රධාන ස්ථානයක් ලබාදී එම කර්මාන්තය නගා සිටුවීම පිළිබඳවද ගැඹුරින් සාකච්ඡා කෙරිණ.

උතුර සංවර්ධනය සඳහා පැහැදිලි සැලැස්මක් අවශ්‍ය බව ප‍්‍රකාශ කළ මහ කොමසාරිස්තුමා මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභාව එකතුවී උතුරේ සියලූම අංශයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලැස්මක් නිර්මාණය කරන ලෙසද යෝජනා කෙරිණි.

දුප්පත් මානසිකත්වයෙන් මිදී දියුණු ලෝකය හා සම්බන්ධවී කටයුතු කලයුතු බව ප‍්‍රකාශ කල මහ කොමසාරිස්තුමා ඉන්දියානු වෙළඳපල සමඟ එකතුවී එම වෙළඳපල සමඟ ගණුදෙනු කිරීම තුලින් ලංකාවට විශාල ශක්තියක් ලබාගත හැකිබවද ප‍්‍රකාශ කළේය.

එමෙන්ම දෙරටේ එකමුතුකම තුලින් වඩාත් හොඳ වෙළඳපලක් සහ විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කල හැකි බව වැඩිදුරටත් එතුමා ප‍්‍රකාශ කළේය.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ