ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

සියලු වෘත්තීන්ගේ මාතෘ වෘත්තිය ගුරු වෘත්තියයි.

සමස්ත ලංකා වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමය මගින් හත්වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලැබූ නිලලත් ගුරුවරුන්ගේ ජාතික සම්මේලනය 2017.07.30 වන දින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේ දී පැවැත්විනි.

එහිදී ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ගරු කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා යනාදිවරු සහභාගි වූහ.

දිවයිනේ තෝරාගත් ප්‍රවීන දේශකවරු දොලොස්දෙනෙකුට ගෞරව සම්මාන පුදකිරීමක් මෙහිදී සිදුවිණි. වර්තමාන උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්හට ප්‍රථමයෙන් ගෞරව සම්මාන පුදකරනු ලැබීය.මෙහිදී තම ගමන්මග පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා, මේ වෘත්තිය ආරම්භ කරපු අවධියේම ප්‍රවේශ වුනු අය හැටියට මම අද ආඩම්බර වන බවත් සියලු වෘත්තීන්ගේ මාතෘ වෘත්තිය ගුරු වෘත්තිය බවත් ප්‍රකාශ කළේය.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ