ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

13 වන දෙමළ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය

13 වන දෙමළ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය 2017 අගෝස්තු 05 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් යාපනය විශ්වවිද්‍යාලීය කෛලාශපති ශාලාවේ දී පැවැත්විණි. මෙය සෑම වසර 3කට වරක් පවත්වනු ලබන අතර මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට යාපනයේ දී පැවැත්විය.

ජාතික සංහිඳියා වැඩ පිළිවෙල අරමුණු කරගෙන පැවැත්වෙන මෙම සම්මේලනය දින දෙකක් පුරා පැවැත්වේ.

මෙම සම්මේලනයට සහභාගි වී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රකාශ කළේ සිංහල සංස්කෘතික ලක්ෂණ මෙන්ම දෙමළ සංස්කෘතික ලක්ෂණද රැකගත යුතු බවයි.

මෙම අවස්ථාව සඳහා අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මාවෛ සේනාධිරාජා මහතා, යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් වේදනායගම් මහතා සහ සම්මේලනයේ ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයින් රැසක් සහභාගි වී සිටියහ.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ