ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරේ රේගු උප නිවාරණ කාර්යාලයක් විවෘත කරන ලදි.

වසර 34 කට පසු ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ උප නිවාරණ කාර්යාලයක් යාපනය කන්කසන්තුරය ප්‍රදේශයේදී 2017.08.10 වන දින විවෘත කරනු ලැබිණ. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් පැමිණි ජනමාධ්‍ය හා මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසින් මෙම කාර්යාලය විවෘත කරනු ලැබිණ.

මීට පෙර යාපනයේ ක්‍රියාත්මක වූ කාර්යාලය 1983 වර්ෂයේ දී උතුරු පළාතේ ඇති වූ අසාධාරණ කටයුතු හේතුවෙන් උතුරු පළාතේ රේගු කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම ඇන හිටි අතර 2011 දී නැවත යාපනයේ තැපැල් කාර්යාලයේ කොටසක රේගු කටයුතු තාවකාලිකව ආරම්භ කරන ලදී. එම කටයුතු තවදුරටත් යාවත්කාලීන කර ගැනීමට හා රේගු කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමටත් මෙම නව කාර්යාලය අද දින ආරම්භ කෙරිණ. මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වී අදහස් දැක්වූ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් මේ ආරම්භ කල කාර්යාලයේ සේවය කිරීමට උතුරු පළාතේ දමිළ තරුණ තරුණියන් තෝරා ගත යුතු බවත් උතුරු පළාතේ මේ කරගෙන යනු ලබන සංවර්ධන කටයුතුවලට රජයෙන් ලැබෙන පුර්ණ අනුග්‍රහයටත් විශේෂයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් ස්තුති කරනු ලැබුවේය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා ළමා හා කාන්තා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මිය, මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු, උතුරු පළාත් නාවික හමුදා ආඥාපති, යාපනය දිස්ත්‍රික් හමුදා ආඥාපති, කන්කසන්තුරේ ශ්‍රේෂ්ඨ පොලිස්පති  ඇතුළත් මහත්ව මහත්වරු සහ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ