ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

අස්ගිරි නාහිමියන් වවුනියාවට වැඩම කරන ලදි

අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහා නායක අතිපුජ්‍ය වරකාගොඩ ඥානරතන නාහිමිපානන් වහන්සේ පසුගියදා වවුනියාව ශ්‍රී බෝධි දක්ෂිනාරාමාධිපති උතුරු පළාත් ප්‍රධාන සංඝනායක සියඹලාගස්වැව විමලසාර නාහිමිපාණන් හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිුන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් පරිදි වවුනියාව ශ්‍රී බෝධි දක්ෂිනාරාමයට වැඩම කරන ලදී.

එහිදී උතුරු පළාත් විහාරස්ථානවල විහාරාධිපතිවරුන් එම අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර ඒ ඒ විහාරස්ථානවල ඇති අඩුපාඩු පිළිබව අස්ගිරි නාහිමියන් දැනුවත් කරන ලදී.

එහිදී අදහස් දැක්වූ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙම ප්‍රදේශයේ භික්ෂුන් වහන්යසේලා සිය කටයුතු කරගෙන යන්නේ අප්‍රමාණ දුක් කරදර මැද බවත් උන්වහන්සේලාට දේශ ගුණයෙනුත්  පීඩා මෙන්ම දේශපාලනයෙනුත් පීඩා තියෙනවා. එබැවින් මේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්න වලට විශේෂ අනුග්‍රහයක් විශේෂ සැලකිල්ලක් අවශ්‍ය බවට අදහස් දැක්විය.

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ