ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සමග ආණ්ඩුකාරතුමා සාකච්ඡා කරන ලදි.

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ගුරු ස්ථාන මාරුකිරීම් හා අනෙකුත් ගැටළු පිළිබඳව ලංකා ගුරු සංගමයේ සභාපති ජෝශප් ස්ටාලින් මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව 2017 සැප්තැම්බර් 08 වන දින ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

 

එහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රකාශ කළේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පිළිවෙතක් හා වෘත්තීය සමිති මට්ටමින් දායකත්වය ලබා ගෙන මාරු මණ්ඩල ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කරන ලෙසත්, යම් ස්ථාන මාරුවක් ලබා දුන් ගුරුවරු එම ස්ථාන මාරුව පිළිනොගන්නේනම් විනය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත්ය. එමෙන්ම ගුරුවරුන්ගේ සහ අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගේ පැවැත්ම රඳා පවතින්නේ පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පාසලට පැමිණීමෙන් පමණක් බව සිහි තබාගෙන වැඩ කරන ලෙසත් මෙහිදී වැඩිදුරටත් අවධාරණය කෙරුණි. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ