ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්තුමා හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා අතර හමුවක්

ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය සහ මාලදිවයින මහ කොමසාරිස් ජේමිස් ඩොරන් මහතා, ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මාර්ක් ෆිල්ඞ් මහතා සහ සංහිඳියාව පිළිබඳ උපදේශක පෝල් ග‍්‍රින් මහතා ඇතුළ දූත පිරිස 2017.10.07 වන දින යාපනය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මැතිතුමා හමුවිය. 

 

එම සාකච්ඡාවේදී ඔවුන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමුවූයේ උතුරු පළාතේ සංවර්ධනය පිළිබඳවයි. උතුරු පළාත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඇති කැමැත්ත පිළිබඳව ඔවුන් ප‍්‍රකාශ කල අතර වඩාත් සක‍්‍රීය ලෙසද එතුමන්ලාගේ දායකත්වය ලබාදීමට කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කළහ. තවද ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳව ඔවුන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය.

මෙම අවස්ථාවට ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය මාර්ක් ෆිල්ඞ් මහතා, ශ‍්‍රී ලංකාවේ බි‍්‍රතාන්‍ය සහ මාලදිවයින මහ කොමසාරිස් ජේමිස් ඩොරන් මහතා, සංහිඳියාව පිළිබඳ උපදේශක පෝල් ග‍්‍රින් මහතා සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා සහභාගි වූහ.

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ