ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

“ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රදීප ප්‍රණාම” උළලේ දී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ආදි ශිෂය සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ප්‍රදීප ප්‍රණාම උළෙලට අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිුන් සහභාගි වී මෙම සම්මාන ප්‍රධානය කළහ.

2017 ඔක්තෝම්බර් 20 වන දින බත්තරමුල්ල වෝට්ටස් එඩ්ජ් හෝටලේ පවත්වනු ලැබූ මෙම උත්සවයේදී  ඉහත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැරවී උසස් මට්ටමේ සිටින 42 දෙනෙකුට මෙම සම්මාන පිරිනමන ලදි. මෙහිදී අවංක දේශපාලඥයින් වශයෙන් රටට කළ සේවාව වෙනුවෙන් සම්මාන 8ක් පිරිනැමුනි. එහිදී උතුරු පළාත් රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිුන් හට ද සම්මානයක් ප්‍රධානය කෙරුණි.

එමෙන්ම අමාත්‍ය එස්.පී.දිසානායක මැතිුන්, රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිුන්. හිටපු අමාත්‍ය මහින්ද විජේසේකර මැතිුන්, හිටපු අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිුන් සහ තවත් කිහිප දෙනෙකුට මෙම සම්මාන පිරිනැමිනි.

මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය උප කුලපති ආචාර්‍ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපති ඩබ්ලිව්.කේ.එච්.වේහපිටිය, සංගමේ ලේකම් ආචාර්‍ය අබේරත්න බණ්ඩාර මහතා, ජාතික සංවිධායක රංජිත් ඉත්තමල්ගොඩ මහතා යනාදිවරු සහභාගි වූහ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ