ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවේ.

ජින් ලැම්බර්ට් මැතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායමක්  2017 නොවැම්බර් 01 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිතුමා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී හමුවන ලදි. 

මෙම සංචාරයේ දී ඔවුන් බලාපොරොත්තු වූයේ යුද්ධයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ  සිදුවීම් පිළිබඳව සත්‍ය කරුණු දැනගැනීමයි. එමෙන්ම මෙම සංචාරයේදී ඔවුන්ගේ විශේෂ අවධානය යොමු වූයේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳවත්, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳවත්, ඉඩම් අහිමි වූ පුද්ගලයන් පිළිබඳවත් හා නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවත්ය. 

ඒ අනුව මේ වන විට විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු හා ප්‍රගතිය පිළිබඳව උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා දීර්ඝ ලෙස ජින් ලැම්බර්ට් මැතිනිය සහ දූත කණ්ඩායම දැනුවත් කල අතර ඔවුන් විශේෂ උනන්දුවක් දැක්වූයේ කාන්තා නායකත්වයක් ඇති පවුල් වලට කරන ආධාර උපකාර පිළිබඳව දැනගැනීමයි. 

එසේම ඉදිරි කාලය තුළ දී කාන්තා අයිතීන් සඳහා ඇති කර තිබෙන වෙනස්කම් පිළිබඳවද සාකච්ඡා කළ යුරෝපා පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් ආරම්භ කර ඇති වැඩපිළිවෙල පිළිබඳවත් විශේෂයෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ එළඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී කාන්තාවන්ගේ දායකත්වය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ. ඓතිහාසික මූල්‍යයන් සමග මේ ජාතීන් දෙකට එක්සත් වීමට ඇති අහේතුක කාරණා ඉතාමත් දැඩි බවත් එහෙත් ඉතිහාසය නිර්වචනය කිරීමේදී දේශපාලන අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ජාතිවාදය ඇවිස්සීමේ නැඹුරුවක් තිබෙන බවත් එයට විරුද්ධව කටයුතු කරමින් ඒ පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇති බවත් රිචඩ් කෝබර්ට් මහා බ්‍රිතාන්‍ය කම්කරු පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරයා ප්‍රකාශ කළේය. අවසානයේ ශ්‍රී ලංකා රජය උතුරු පළාත තුල කරගෙන යන සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සෑහීමකට ලක් වූ අතර එම වැඩපිළිවෙලට ඔවුන්ගේ සුභ පැතුම් ද එක් කළහ.

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ