ගරු ආණ්ඩුකාරවර

රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය නව අවුරුදු සැමරුම 

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලීය නව අවුරුදු සැමරුම  2018 ජනවාරි 08 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පැවැත්වුනි. 

සියලුම සර්වාගමික නායකයින්ගේ ආශිර්වාද මැද උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්, උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නේෂ්වරන් මැතිඳුන් ඇතුළු අමාත්‍යවරුන්, මන්ත්‍රිවරුන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවේ සර්වාගමික නායකවරුන්ගේ ආශිර්වාද ලබා ගත්හ.

මෙහිදී ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා පිළිගැනීමේ කතාව ඉදිරිපත් කළ අතර ඉන්පසු උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ කතාවක්ද ඉදිරිපත් කෙරුණි. 

තවද උතුරු පළාතේ දිස්ත්‍රික් පහම නියෝජනය වන පරිදි අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයෙන් විශිෂ්ට සාමාර්ථ ලබා ගත් දරුදැරියන් 10 දෙනෙකු සඳහා විශේෂ තිලිණ සහ පදක්කම් පිළිගැනුනු අතර මෙම අවස්ථාවට ඔවුන් සහභාගි කරවා ගැනීම පිළිබඳව එම පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් එම දරුදැරියන්ගේ දෙමව්පියන් විසින් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා හට විශේෂ ස්තූතිය පුද කරනු ලැබූහ. 

 

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ