ගරු ආණ්ඩුකාරවර

ගරු සූරේන් රාඝවන්

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

 

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

උතුරු පළාතේ ස්වෙච්ඡා හා කොන්ත්‍රාත් ගුරුවරුන්ට ස්ථීර පත්වීම්

උතුරු පළාතේ ස්වෙච්ඡා සේවයෙන් ගුරු වෘත්තියේ නියලී සිටි විශේෂයෙන්ම 2009 නිමාවූ යුද්ධයට පෙර වසර 10 කට අසන්න කාලයක්  ස්වෙච්ඡාවෙන් සේවය කල ගුරුවර ගුරුවරියන් 182 කට හා ඒ හා සමාන දීර්ග කාලයක් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කල ගුරුවර ගුරුවරියන් 142 දෙනෙකුට එළඹෙන පෙබරවාරි 15 වෙනිදා සවස 3.00 ට අරලියගහ මන්දිරයේදී ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3,2ශ්‍රේණියට අදාල පත්වීම් ලිපි ප්‍රධානය කිරීමට නියමිතය. 

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතාගේ බලවත් මැදිහත් වීම මත අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ඊට අදාල අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ලබාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාද සිය දායකත්වය ලබාදී ඇත.  

මෙම ගුරු පත්වීම් වලට අදාල ස්ථීර පත්වීම් ලබාගනීම සඳහා  ගුරුවර ගුරුවරියන් දැඩි වෘර්තිය සමිති ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කල අතර ඒ සඳහා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා අවස්ථා කීපයකදීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හා අනෙකුත් වගකිවයුතු නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ