ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

නෙල්සන් මැන්ඩෙලාගේ පිළිරුවක් යාපනයට

දකුණු අප‍්‍රිකානු මහ රජයේ මහකොමසාරිස් රොබිනා පී. මාක්ස් මැතිණිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා හමුවිය. 

 

එහිදී එම මැතිණිය සමඟ දෙරට අතර සිදුකෙරෙන සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ ආගමික සහජීවන වැඩසටහන් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කල අතර යාපනය නගරයේ නෙල්සන් මැන්ඩේලා මහතාගේ ප‍්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කිරීමට රොබිනා පී. මාක්ස් මැතිණිය විසින් යෝජනා කෙරින.

නෙල්සන් මැන්ඩේලා යනු සාමයේ සංකේතය බවත් එය සමස්ථ ලෝකවාසින්ගේ මතය බවත් සියලූ දෙනාම එතුමන්ගේ චරිතය පිළිගන්නා බවත් මෙහිදී එතුමිය ප‍්‍රකාශ කළේය.

සාමයේ සංකේතය වන නෙල්සන් මැන්ඩේලා මහතාගේ ප‍්‍රතිමාවක් යාපනය නගරයේ ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා කිරීම පිළිබඳව ගරු උතුරු පළාත්ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ මහතා මහ කොමසාරිස්තුමිය වෙත විශේෂ ස්තූතියක්ද පුදකරනු ලැබු අතර එතුමිය ශ‍්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සෑම ජනවර්ගයක්ම නියෝජනය වන පිරිදි දුත කණ්ඩායමක් තම රටට පැමිණ ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව නිරීක්ෂණය කර එහි ඇති සාමයේ පණිවිඩය ශ‍්‍රී ලංකාවට රැගෙන එන ලෙසටද ඇය ඉල්ලා සිටියාය.

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ