ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යුධ හමුදා නිලධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් කල් දමන ලෙසට උතුරේ ජනතාව ඉල්ලීම් කරන ලදි.

උතුරු පළාතේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ රාජකාරි කරන සේවක සේවිකාවන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය වෙත පැමිණ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ගරු රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා හමුවී විශේෂ ඉල්ලීමක් සිදු කළහ. ඒ උතුරු පළාතේ සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සේවය කරන තමන්හට පුහුණු කටයුතු සිදුකරන ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ නිලධාරීන්ගේ කර ඇති ස්ථාන මාරුවීම් තමන්ගේ මූලික පුහුණුවීම් කාලය අවසන් වන තෙක් නවතා දමන ලෙසයි. 

 

උතුරු පළාතෙන් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බඳවා ගත් සාමාජිකයින් සඳහා මූලික පුහුණු පාඨමාලාවන් ආරම්භ කරඇති අතර මේ වන විට පුහුණුව ලත් සිවිල් ආරක්ෂක සාමාජිකයින් රාජ්‍ය ආයතනයන් වෙත ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා යොදවා එම ආයතනයන්හි ආරක්ෂාව සම්බන්ධව පූර්ණ දායකත්වය ලබාදෙමින් පවතී. 

එසේම අද මේ වනවිට උතුරු පළාතේ සාමය හා සංහිඳියාව සඳහා මොවුන් ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දෙන අතර වර්තමානය වනවිට උතුර හා දකුණ යාකරන සාමයේ පාලම නිර්මාණය කිරීමට මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත හැකියාව ලැබී ඇත. 

යුධ මානසික මට්ටම අවසන් කොට සමාජයට වැඩදායී පුද්ගලයින් බිහිකිරීම අරමුණ කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ඔවුන් ඉතා අගය කරන අතර ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ජාති, ආගම්, කුලභේද පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිඳු ගැටළුවක් නොමැති බවත් ඔවුන්ව හරිමගට යොමු කරන ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ඔවුන් ඕනෑම මොහොතක පෙනී සිටින බවත්ය. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ