ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

රුක් රෝපණ වැඩමුළුව සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා සහ යාපනය නගරාධිපති ක්ෂේත්‍ර සංචාරයක යෙදුණි.

යාපනය නගරය අලංකාරවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කිරීම සඳහා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහ යාපනය නගරාධිපති ඉම්මානුවේල් ආර්නෝල්ඩ් මහතා නගරයේ මාවත් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූහ. මෙම ක්ෂේත්‍ර සංචාරය 2018 මැයි 14 වන දින පවත්වනු ලැබීය.

එළඹෙන ජුනි 5 වන දින ජාතික රුක් රෝපණ දිනය නිමිත්තෙන් යාපනය නගරය අලංකාරවත් කිරීමේ අරමුණින් 4000 කට වැඩි ගස් ප්‍රමාණයක් රෝපණය කිරීමට අදාළ වැඩසටහන් සැලසුම් කර ඇත. ඊට සුදුසු ස්ථාන හා ගස් තෝරා ගැනීම සඳහා නිලධාරීන් සමග ආණ්ඩුකාරවරයා සහ නගරාධිපතිතුමා ක්ෂේත්‍ර සංචාරයක නිරත වූහ.

එමෙන්ම යාපනය මහ නගර සභාවට අයත් ප්‍රෙද්ශයන් වල දක්නට ලැබෙන පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයට ආරාධනා කර රුක් රෝපණ වැඩමුළුව සම්බන්ධ උපදේශක රැස්වීමක් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පවත්වනු ලැබීය. යාපනය නගරය හරිත වර්ණයෙන් බැබළවීමේ වැඩමුළුව සඳහා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ දායකත්වය ලබා ගන්නා ලෙසට මෙහිදී ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පවසා සිටියේය.මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, යාපනය මහනගර සභා කොමසාරිස් ආර්.ටී.ජෙයසීලන් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් රැසක් සහභාගි වූහ. 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ