ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

නෙදර්ලන්ත ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරිය ආණ්ඩුකාරවරයා හමු විය.

නෙදර්ලන්ත ශ්‍රි ලංකා තානාපතිවරිය වන ජෙවානි ඩෝර්නියුවාට් මහත්මිය උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ව 2018 මැයි මස 30 වන දින යාපනයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී හමුවී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

මෙහි දී යාපනය රාජධානියේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හා උතුරු පළාතේ නෙදර්ලන්ත රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳවත් භූගත ජලය ආරක්ෂා කර ගැනීම නිමිත්තෙන් වැව්, ගංඟා අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම යනාදි කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබිණ. මෙම කාරණාවන් වෙනුවෙන් නෙදර්ලන්ත රජය දිගින් දිගටම උතුරු පළාතට තම දායකත්වය ලබා දෙන බවටද එතුමිය මෙහිදී පැවසීය. 

මෙම හමුවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්. ඉලංගෝවන් මහතා, සහකාර ලේකම් ජේ.එක්ස්.සෙල්වනායගම් මහතා යනාදිවරුද සහභාගි වූහ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ