ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය පිළබඳ සාකච්ඡාවක් ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

උතුරු පළාතේ උග්‍ර වෙමින් පවතින  මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය  වළක්වා ගැනීමෙන් ඇති වන සංවර්ධනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සමාලෝචන රැස්වීමක් 2018 මැයි මස 31 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

සර්වාගමික නායකයින්ගේ ඉල්ලීමට අනුව මෙම රැස්වීම සංවිධානය කර තිබුණි.

මෙම රැස්වීමට සර්වාගමික නායකයින්, යාපනය නගරාධිපති ඉම්මානුවේල් ආනෝල්ඩ් මහතා, විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරින්, පොලිස් ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන්, නාවික හමුදා නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරු, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.  

මෑතකදී සිට ශිෂ්‍යයන් ඇතුළු බොහෝ මහජනයා අතර උග්‍ර වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා නීති විරෝධි ක්‍රියා වළක්වා ගැනීමට අදාළ සියලුම පාර්ශවයන් වගකීමකින් කටයුතු කළ යුතු බවට මෙහි දී ආණ්ඩුකාරතුමා පවසනු ලැබීය. එමෙන්ම මෙම වගකීම් කටයුතු වල ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්ථාවන් වරින් වර ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට නිර්දේශ කරනු ලැබීය. 

මහජනතාව අතරත් පාසල් මට්ටමෙනුත් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් ලබා දිය යුතු අතර පැමිණිලි ඉදිරිපත් වන විට ඒ පිළිබඳ ක්ෂණික පියවර ගෙන වරදකරුවන් අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන යායුතු බවට ද මෙහිදී දැනුවත් කරනු ලැබීය. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ