ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යාපනය වේම්බඩි බාලිකා උසස් විද්‍යාලීය ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

යාපනය වේම්බඩි බාලිකා උසස් විද්‍යාලීය 180 වන සංවත්සර සැමරුම හා  ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයක් 2018 ජුනි මස 29 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුකාරතුමන් ප්‍රකාශ කළේ යාපනයේ පිහිටි උසස් පාසලක ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවයකට සහභාගිවීමට ලැබීම ගැන තමා සතුටු වන බවත් එමෙන්ම මෙම පාසල ඉංජිනේරු, වෛද්‍යවරු, මහාචාර්්‍යවරු සහ බොහෝ උසස් තනතුරු දරන්නන් බිහිකල පාසලක් බවත් පැවසීය.  

මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, යාපනය විශ්වවිද්‍යාලීය හිටපු උපකුලපතිවරු වන බාලසුන්දරම්පිල්ලෛ, මහාචාර්‍ය සන්මුගලිංගම්, පාසලේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සාමාජිකයින්, සංවර්ධන සංගමේ සාමාජිකයන් ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක් සහභාගි වූහ. 

ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් පාසලේ නව පන්ති කාමරයක් විවෘත කරනු ලැබූ අතර පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට සහතිකපත් හා ත්‍යාග ප්‍රධානය කරනු ලැබීය. 

 

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ