ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

ආණ්ඩුකාරතුමන් විසින් රජයේ පත්වීම් ලබාදෙනු ලැබිණ.

උතුරු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පවත්වනු ලැබූ තරඟ විභාගයන් වලට සහභාගි වී එයින් තේරි පත් වූවන් සඳහා පත්වීම් ලිපි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් විසින් ලබා දෙනු ලැබිණ. 

 

මෙම වැඩමුළුව නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (පරිපාලන) සරස්වතී මෝහනාදන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 සැප්තැම්බර් 17 වන දින යාපනය පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වනු ලැබිණ.

මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, ප්‍රධාන අමාත්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් විජයලට්චුමි කේදීශ්වරන් මහත්මිය, සමාජ සේවා අමාත්‍යංශ ලේකම් රූබිනි වරදලිංගම් මහත්මිය, රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම් ඒ.සිවබාලසුන්දරම් මහතා ඇතුළු බොහෝ දෙනා මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.

පුහුණු සංවර්ධන නිලධාරීන් 73 දෙනෙකුටත්, රියදුරු පත්වීම් 42කුත්, කෛතඩි වැඩිහිටි නිවාස උපස්ථායක පත්වීම් 19 දෙනෙකුටත් මෙම පත්වීම් ලබා දෙනු ලැබ්ණ.

මෙහිදී තම අදහස් දැක්වූ ආණ්ඩුකාරතුමා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් හට ලබා දෙනු ලබන වැටුප අසරණ ජනතාවගේ බදු මුදලින් ලබා දෙනු ලැබේ. එය මාගේ මුදලක් හෝ ලේකම්වරුන්ගේ මුදලක් හෝ දේශපාලකයින්ගේ මුදලක් නොවනු ඇත. මහජනතාවගේ මුදලින් වැටුප් ලබන අපට එක් වගකීමක් ඇත. එයතමයි ඔවුනට විශිෂ්ඨ සේවාවන් ලබා දීම යැයි ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය. 

එමෙන්ම රාජ්‍ය සේවයට බැ‍ඳෙන සියලු දෙනා රටේ සංවර්ධනයටත් ජනතාවගේ දියුණුවටත් කිසිඳු භේදයකින් තොරව අවංක සේවයක් සැපයිය යුතු බවට ඉල්ලීම් කරනු ලැබීය. 

උතුරු පළාතේ දක්නට ලැබෙන පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීම මාගේ යුතුකමකි. එබැවින් ඒ සඳහා මා මාගේ උපරිම දායකත්වය ලබා දීමට මා සූදානම් බවට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ