ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

පාරම්පරික වේදිකා නාට්‍ය රංග කලාවක් යාපනයේදී ඉදිරිපත් කෙරිණ.

උතුරු පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වනු ලැබූ පාරම්පරික වේදිකා නාට්‍ය පාසෛයූර් සෙන් ඇන්ට්‍රනිස් විවෘත වේදීකාවේ 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වන දින පවත්වනු ලැබිණ.

 උතුරු පළාත් සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ මෙම වැඩසහන සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු සහකාර අධ්‍යක්ෂ පී.අබිරාමි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ. මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය කේ.සර්වේෂ්වරන් මහතා සහභාගි වූ අතර උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රිවරු සහ උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික කටයුතු, ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.සත්‍යසීලන් මහතා විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

මෙම වැඩසටහනේ කුරුනගර් යෞවන සමාජයේ “ගුරු සබදම්”  තෙන් මෝඩි නාට්‍යත්, සුලිපුරම් පෙරියපුලෝ නාට්‍ය ශිල්පීන්ගේ වඩමෝඩි නාට්‍යත් සහ පාසෛයූර් අන්තෝනියාර් කලා සමාජයේ “යාල්පාඩි” තෙන්මෝඩි  නැමති නාට්‍යන් ඉදිරිපත් කෙරුණි. 

ආගමික නායකයින්, යාපනය මහනගර සභා නගරාධිපති, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්, මහජනතාව යනාදිවරු මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ