ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දින සැමරුමට ආණ්ඩුකාරතුමා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය.

යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දින සැමරුම විද්‍යාලීය විදුහල්පති එන්.මහේන්දිර රාජා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 23 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්  ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි විය.

 

ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පහසු ක්‍රමවේදයකින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අධ්‍යයනය කිරීමට ගුරුවරුන් තම ඉගැන්වීමේ ක්‍රමවේදය පහසු කිරීම අනිවාර්‍ය වන බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් පැවසීය. දෙමළ, සිංහල භාෂාව අපි හැදෑරීමේ දී ප්‍රථමයෙන් අපි ව්‍යාකරණ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්නේ නැහැ කථනයේ පුංචි පුංචි වාක්‍ය පළමුව ඉගෙන ගෙන ලියන්න කියවන්න ඉගෙන ගන්නේ ඊටත් පසුවයි.  ඒවගේම ඉංග්‍රීසි අධ්‍යනයේ දීත් පළමුව කථනයට හුරුකළොත් ඉන්පසු ලියන්න කියවන්න ඉගැන්වීම පහසුවනු ඇත. එමගින් සිසුන් පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නා බවට ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය.

2018 වර්ෂයේ දී පවත්වනු ලැබූ 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ජාතික මට්ටමින් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගත් එම්.තිහලොලිබවන් ශිෂ්‍යාට ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් රන් සළුව පොරවා ගෞරවයට පාත්‍ර කළේය. එමෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂා දින ජාතික මට්ටමේ තරඟාවලියේ කවි ගායනයෙන් තෙවන ස්ථානය ලබාගත් පී.මාදුලන් ශිෂ්‍යයාට ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා විසින් කුසලාන ප්‍රධානය කරනු ලැබිණ. එමෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ අනෙකුත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ත්‍යාග හා සහතික ප්‍රධානය කළේය. 

මෙම අවස්ථාවට යාපනය සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඉංග්‍රීසි භාෂා කේ.සුබ්‍රමණියම් මහතා, ප්‍රාදේශිය ඉංග්‍රීසි භාෂා සහකාර අධ්‍යක්ෂ  ඊ.ජේ.ලෙස්ලි මහතා, ගුරුවරු, ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හා දෙමව්පියන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. 

 

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ