ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

 යාපනය නගරය නිල්ල පිරුණු නගරයක් බවට පත් කිරීම මාගේ අරමුණයි - ආණ්ඩුකාරතුමා පැවසීය.

රට පුරා පැළ මිලියනයක් සිටුවීමේ වැඩසටහනේ ආරම්භක උත්සවය 2018 ඔක්තෝම්බර් 24 වන දින උරුම්බිරායි සෛවතමිල් විද්‍යාලයේදී පැවැත්විනි. 

මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ගරු උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන් සහභාගි විය. දැඩි හිරු රෂ්ණයෙන් පීඩා විඳින උතුරු පළාත නිල්ල පිරුණු නගරයක් බවට පත් කිරීම මාගේ අරමුණයි. ඒ සඳහා පසුගිය ජුනි මස පැළ 4000 ක් පන්නෛ ප්‍රදේශයෙත් යාපනය නගර ආශ්‍රිත පාසල් වලත් රුක් රෝපණය කරනු ලැබිණ. එමෙන්ම දෙරණ රූපවාහිනි නාළිකාවේ අනුග්‍රහය මත රුක් රෝපණය කිරීමට මා තීරණය කර ඇත. මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ආයතන හා සමාජ නියෝජිතයින් සමග එක්ව කටයුතු කිරීමට මා අදහස් කරමි. අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් මෙම ගස් සිටුවීමට අවශ්‍ය බව ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කරනු ලැබීය. 

දෙරණ රූපවාහිනි නාළිකාවේ අනුග්‍රහය මත ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම වැඩසටහනේ ආරම්භක උත්සවය විද්‍යාලීය විදුහල්පති එස්.තිරුනාවුක්කරසු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වනු ලැබිණ.

මෙම අවස්ථාවට සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.මාණික්කරාසා මහතා, වලි නැගෙනහිර ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති, කෝපායි කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රි, ආදි ශිෂ්‍යයින්, පාසල් සිසුන්, ගුරුවරු හා දෙමව්පියන් සහභාගි වූහ.

 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ