ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

මන්නාරමෙහි පවත්වනු ලැබූ “ඔලි විලා”උත්සවයට ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ මාන්තෛ බටහිර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ “ඔලි විලා” මන්නාරම මාන්තෛ බටහිර නගර ක්‍රීඩාංගනයේ දී 2018 දෙසැම්බර් මස 27 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිදුන් සහභාගි විය.

 

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පැවසුවේ, ජනතාව ආගම් භේදයකින් තොරව ජීවත් විය යුතු බවට පවසනු ලැබුවත් ජනතාව ආගම් නමින්  ගැටළු ඇති කරගනිති. ආගම් මනුෂ්‍යකම හෙළිකරයි. එහෙත් අපෙන් සමහරක් එය පිළිපදින්නේ නැත. ආගම් සංහිඳියාව රටට සංවර්ධනය ගෙන දෙන බවටයි. 

මෙම අවස්ථාවට මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් ක්‍රිස්තියානි ආගමික ඉම්මානුවේල් ප්‍රනාන්ඩෝ පූජකතුමා,  ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්  එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.සත්‍යසීලන් මහතා, මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ගුණපාලන් මහතා, මාන්තෛ බටහිර ප්‍රාදේශිය ලේකම් එස්. කේදීශ්වරන් මහතා, සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ සිවදාස්  සුජීවා මහතා ඇතුළු බොහෝදෙනා සහභාගි විය. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ