මන්නාරමෙහි පවත්වනු ලැබූ “ඔලි විලා”උත්සවයට ආණ්ඩුකාරතුමා සහභාගි විය.

උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව සහ මාන්තෛ බටහිර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලැබූ “ඔලි විලා” මන්නාරම මාන්තෛ බටහිර නගර ක්‍රීඩාංගනයේ දී 2018 දෙසැම්බර් මස 27 වන දින පවත්වනු ලැබිණ. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිදුන් සහභාගි විය.

 

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා පැවසුවේ, ජනතාව ආගම් භේදයකින් තොරව ජීවත් විය යුතු බවට පවසනු ලැබුවත් ජනතාව ආගම් නමින්  ගැටළු ඇති කරගනිති. ආගම් මනුෂ්‍යකම හෙළිකරයි. එහෙත් අපෙන් සමහරක් එය පිළිපදින්නේ නැත. ආගම් සංහිඳියාව රටට සංවර්ධනය ගෙන දෙන බවටයි. 

මෙම අවස්ථාවට මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් ක්‍රිස්තියානි ආගමික ඉම්මානුවේල් ප්‍රනාන්ඩෝ පූජකතුමා,  ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්  එල්.ඉලංගෝවන් මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් එස්.සත්‍යසීලන් මහතා, මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් එස්.ගුණපාලන් මහතා, මාන්තෛ බටහිර ප්‍රාදේශිය ලේකම් එස්. කේදීශ්වරන් මහතා, සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තු අධ්‍යක්ෂ සිවදාස්  සුජීවා මහතා ඇතුළු බොහෝදෙනා සහභාගි විය.