ආණ්ඩුකාරවර

ගරු ආචාර්ය සුරේන් රාඝවන් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය

පැරණි උද්‍යානය, නුවර පාර,

චුණ්ඩුකුලි, යාපනය,

ශ්‍රී ලංකාව. 

දුරකථනය: +94-21-2219375

ෆැක්ස්: +94-21-2219374

විද්යුත් තැපෑල: hgnp.op@gmail.com

ආණ්ඩුකාරවර ලේකම්

illangovan

එල්. ඉලංගෝවන් මහතා
ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් 

ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය,
වන සංරක්ෂණ කාර්යාල පටුමග,
චුණ්ඩුකුලි, යාපනය

 

දුරකතන: +94-21-222 0660
ෆැක්ස්: +94-21-222 0661 ජංගම: 0773868565

විද්‍යුත් තැපෑල:
ilaangovan@gmail.com

යාපනයේ හරිත වැඩසටහන යටතේ තෙවන වරටත් පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන

යාපනය නගරය හරිත නගරයක් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ තෙවන වරටත් යාපනය නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන 2018 දෙසැම්බර් මස 27 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් යාපනය මහනගර සභාව, යාපනය දිස්ත්‍රික් යුධහමුදා මූලස්ථානය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එක්ව පැළ 500 ක් පමණ සිටුවනු ලැබූහ. අවුරුදු 02ක් ඇතුළත යාපනය නගරය හරිත නගරයක් බවට පත්කර ස්වභාවධර්මයත් සමග මහජනතාව එක්සේසත් කරන බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් සභා ලේකම් සී.වී.කේ. සිවඥාණම් මහතා, හිටපු විපක්ෂ නායක තවරාසා මහතා, යාපනය මහනගර සහකාර නගරාධිපති, යුධහමුදා උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු බොහෝදෙනා සහභාගි වූහ. 

 

 

departments tamil

දිවුරුම් දීම

hg swearing thumb

ආණ්ඩුකාරවර ලේඛන

  1. පැතිකඩ
  2. ප්‍රධාන දේශනය
  3. සංදේශ