යාපනයේ හරිත වැඩසටහන යටතේ තෙවන වරටත් පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන

යාපනය නගරය හරිත නගරයක් කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ තෙවන වරටත් යාපනය නගරය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැළ සිටුවීමේ වැඩසටහන 2018 දෙසැම්බර් මස 27 වන දින උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මැතිඳුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් යාපනය මහනගර සභාව, යාපනය දිස්ත්‍රික් යුධහමුදා මූලස්ථානය, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව, යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එක්ව පැළ 500 ක් පමණ සිටුවනු ලැබූහ. අවුරුදු 02ක් ඇතුළත යාපනය නගරය හරිත නගරයක් බවට පත්කර ස්වභාවධර්මයත් සමග මහජනතාව එක්සේසත් කරන බවට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමා මෙහිදී පැවසීය.

මෙම අවස්ථාවට උතුරු පළාත් සභා ලේකම් සී.වී.කේ. සිවඥාණම් මහතා, හිටපු විපක්ෂ නායක තවරාසා මහතා, යාපනය මහනගර සහකාර නගරාධිපති, යුධහමුදා උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු බොහෝදෙනා සහභාගි වූහ.