ගරු ධීවර අමාත්‍ය

ගරු බාලසුබ‍්‍රමනියමි ඩෙනීස්වරන් මැතිතුමා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
denisllb@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

ධීවර අමාත්‍යාංශය

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රා‍ම සංවර්ධන අමාත්යභතුමා විසින් මහන මැෂින් ප්ර්ධානය කෙරුණි

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රා ම සංවර්ධන අමාත්යභ බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා ජීවනෝපාය උදව් යටතේ මැහුම් පුහුණුව ලැබූ ප්රාතිලාභීන් හට මහන මැෂින් ලබා දී ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මන්නාරම ප්රාතදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් ප්ර්තිලාභියෙකුට අමාත්ය්තුමා විසින් මහන මැෂිමක් ප්රඋධානය කරන ලදි. 

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රා ම සංවර්ධන අමාත්යකතුමා විසින් පාපැදි ප්රදධානය කෙරුණි

අධ්යා පන මට්ටමින් විශිෂ්ඨ කුසලතා දැක්වූවන් සහ දිළිඳුකමින් අධ්යාෙපනය හදාරන සිසුන් සහ කාන්තා නායකත්වය ගත් පවුල් වල කාන්තාවන්ට යනාදී වශයෙන් උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාදම සංවර්ධන අමාත්යන බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් පාපැදි ප්ර ධානය කෙරුණි. 

Read more...

දිළිඳුකමින් පෙළෙන සිසුන් හට උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා විසින් අභ්‍යාස පොත් ලබා දෙනු ලැබිණ

දිළිුකම හේතුවෙන් දරුවන්ගේ  අධ්‍යාපනය අහිමි වීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍ය බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා අධ්‍යාපන කටයුතු සහා වූ ආධාර යටතේ දිළිුකමින් පෙළෙන සිසුන්හට අභ්‍යාස පොත් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

Read more...

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා විසින් අන්තර්ජාලය හරහා වාහන බදු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවාවක් ආරම්භ කරන ලදි

ලංකාව අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ කරන ICTA ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ (e Srilanka ) මෙතෙක් බොහෝ කරුණු කාරණා සම්බන්ධ කරමින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් කාලයක් ලංකාවේ පළාත් 08 තුළම අන්තර්ජාලය හරහා වාහන බදු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවාව මීට පෙර හඳුන්වා දී තිබුණි. ඒ යටතේ උතුරු පළාතේ ද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා උතුරේ සියලු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල අදාළ අන්තර්ජාල සේවාව නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමේ වැඩමුළුව 2017 ජනවාරි 23 වන දින යාල් පුස්තකාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්විනි.

Read more...

ධීවර හා ප්රකවාහන අමාත්යං ශ අමාත්යබ මණ්ඩල උපදේශක කමිටු රැස්වීමක් පවත්වන ලදි

උතුරු පළාත් ධීවර හා ප්රහවාහන අමාත්යංමශ අමාත්යද මණ්ඩල උපදේශක කමිටු රැස්වීම අමාත්යන බී.ඩෙනීශ්වරන් මැතිඳුන්ගේ නායකත්වය මත 2017 ජනවාරි 23 වන දින යාපනය කුරුනගර් ප්රැදේශයෙහි පිහිටා ඇති පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු සම්මන්ත්රයණ ශාලාවේ දී මෙම රැස්වීම පැවැත්විනි.  

Read more...