ගරු ධීවර අමාත්‍ය

ගරු බාලසුබ‍්‍රමනියමි ඩෙනීස්වරන් මැතිතුමා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍ය

නො.655, නාලවර් පාර, යාපනය, ශ්‍රී ලංකාව.

 
දුරකතන: +94-21-2217301
ෆැක්ස්: +94-21-2217302
විද්‍යුත් තැපෑල:
denisllb@yahoo.com

ධීවර කටයුතු ලේකමි

එස්. සත්‍යසීලන් මහතා

ධීවර, ප‍්‍රවාහන, වෙළෙඳ හා වාණිජ කටයුතු, ග‍්‍රාම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන හා මෝටර් රථ ප‍්‍රවාහන අමාත්‍යාංශ ලේකමි

නො.655, නාලවර් පාර       යාපනය

දුරකතන: +94-21-2217303

ෆැක්ස් : +94-21-2217304

ජංගම : 0774933994

විද්‍යුත් තැපෑල :

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

ධීවර අමාත්‍යාංශය

උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා විසින් අන්තර්ජාලය හරහා වාහන බදු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවාවක් ආරම්භ කරන ලදි

ලංකාව අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ කරන ICTA ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ (e Srilanka ) මෙතෙක් බොහෝ කරුණු කාරණා සම්බන්ධ කරමින් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් කාලයක් ලංකාවේ පළාත් 08 තුළම අන්තර්ජාලය හරහා වාහන බදු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ සේවාව මීට පෙර හඳුන්වා දී තිබුණි. ඒ යටතේ උතුරු පළාතේ ද මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා උතුරේ සියලු ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල වල අදාළ අන්තර්ජාල සේවාව නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීමේ වැඩමුළුව 2017 ජනවාරි 23 වන දින යාල් පුස්තකාල සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්විනි.

Read more...

ධීවර හා ප්රකවාහන අමාත්යං ශ අමාත්යබ මණ්ඩල උපදේශක කමිටු රැස්වීමක් පවත්වන ලදි

උතුරු පළාත් ධීවර හා ප්රහවාහන අමාත්යංමශ අමාත්යද මණ්ඩල උපදේශක කමිටු රැස්වීම අමාත්යන බී.ඩෙනීශ්වරන් මැතිඳුන්ගේ නායකත්වය මත 2017 ජනවාරි 23 වන දින යාපනය කුරුනගර් ප්රැදේශයෙහි පිහිටා ඇති පළාත් මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු සම්මන්ත්රයණ ශාලාවේ දී මෙම රැස්වීම පැවැත්විනි.  

Read more...

ශිෂ්යිත්ව විභාගයෙන් සමත් වූ ශිෂ්යා වකට උතුරු පළාත් ධීවර හා ග්රාකම සංවර්ධන අමාත්යෂතුමා විසින් පාපැදියක් ප්රේධානය කෙරුණි.

මඩු අධ්යා්පන කලාපයට අයත් ආණ්ඩාන්කුලම් රෝමන් කතෝලික දෙමළ මිශ්රළ පාසලේ 2016 වසර ශිෂ්යමත්ව විභාගයෙන් සමත් වූ සිසුන් 06 දෙනෙකුට ඹවුන් දිරිගැන්වීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් ධීවර හා මෝටර් රථ ප්රාවාහන අමාත්ය0 බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතා විසින් පාපැදි ලබා දෙමින් පවතී. 

Read more...

කිලිනොච්චි දිස්ත්රි්ක් ගමනා ගමන ප්ර ශ්න සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදි

කිලිනොච්චි දිස්ත්රි්ක් පෞද්ගලික බස් රථ සහ ත්රී රෝද රථ හිමියන්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් උතුරු ධීවර හා මෝටර් රථ ගමනාගමන අමාත්යක බී.ඩෙනීශ්වරන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් 2017 ජනවාරි 05 වන දින මන්නාරම් දිස්ත්රිරක්කයෙහි පිහිටි අමාත්යම උප කාර්යාලයේදී සංවිධානය කෙරුණි. 

Read more...

පාසල් ප්රනජාවගේ දීර්ඝකාලීන අවශ්යාතා සපුරාලීම සිදු විය.

උතුරු පළාත් ධීවර, ගමනාගමන, වෙළඳ හා වාණිජ, ග්රාෂම සංවර්ධන, මාර්ග සංවර්ධන සහ මෝටර් රථ ප්රධවාහන අමාත්යප බී.ඩෙනීශ්නරන් මැතිඳුන් විසින් සින්නවලයන්කට්ටු රජයේ මිශ්රෂ පාසලට ඡායා පිටපත් යන්ත්රරයක් ලබා දෙනු ලැබිණ.

Read more...