கௌரவ அமைச்சர்

கௌரவ கலாநிதி 

கந்தையா சர்வேஸ்வரன்

கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள், விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சர்

கல்வி அமைச்சர் அலுவலகம்,
இல.124, ஆடியபாதம் வீதி,
கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
இலங்கை.

 
தொ.இல: 021-2054094
தொ.நகல்: 021-2054093
மின்னஞ்சல்: 

செயலாளர்

திரு.இ.இரவீந்திரன்
கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை இளைஞர் விவகார அமைச்சின் செயலாளர்

கல்வி அமைச்சு அலுவலகம்,
செம்மணி வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம், இலங்கை

 

தொ.இல: 021-221 9259

தொ.நகல்: 021-222 0794 கைபேசி: 0773868588

மின்னஞ்சல்:

rasar60@gmail.com

பணிக்கூற்று

கல்வி, கலாச்சார, விளையாட்டுத்துறைசார் செயற்பாடுகளில் ஓருங்கிணைப்பினையும் வழிகாட்டலையும் உறுதிப்படுத்தும் கொள்கைகளை உருவாக்குதலும், தனியாள் விருத்தி கட்டியெழுப்பப்படுவதை உறுதிப்படுத்தலும், வடமாகாணத்தில் சமநிலை ஆளுமையுள்ள சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தல்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

கல்வி அமைச்சு

பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு நியமனக் கடிதம் வழங்கல்

72 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு நியமனக் கடிதம் வழங்கும் நிகழ்வு 02 ஜனவரி 2017 அன்று வட மாகாண கல்வி அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

வட மாகாண கல்வி, கலாச்சார, பண்பாட்டலுவல்கள், வினையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவாகர அமைச்சர் த.குருகுலராசா பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். வட மாகாண சபை உறுப்பினர் தர்மபால செனவிரெட்ன சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

தழிழ் மொழி மூலத்திற்கு 26 ஆசிரியர்களும் சிங்கள மொழி மூலத்திற்கு 46 ஆசிரியர்களும் நியமனக் கடிதத்தினை பெற்றுக் கொண்டார்கள். பிரதம விருந்தினர், சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் ஏனைய அதிதிகள் நியமனக் கடிதத்தினை வழங்கினார்கள்.

வட மாகாண கல்வி, கலாச்சார, பண்பாட்டலுவல்கள், வினையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவாகர அமைச்சின் செயலாளர் இ.இரவீந்திரன், வட மாகாண பொதுச் சேவை ஆணைக்குழுவின் செயலாளர் ரூ.வரதலிங்கம், வட மாகாண கல்விப் பணிப்பாளர் எஸ்.உதயகுமார் மற்றும் கல்வி உயர் அதிகாரிகள், உத்தியோகத்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டார்கள்.

 

பாடம் எண்ணிக்கை
தழிழ் மொழி மூலம்
மனையியல் 26
சிங்கள மொழி மூலம்
சிங்கள மொழி 18
ஆங்கிலம் 01
வரலாறு 03
குடியியல் 09
புவியியல் 03
தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் 01
விவசாயம் 01
சங்கீதம் 01
நடனம் 05
வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் 04