கௌரவ அமைச்சர்

கௌரவ கந்தையா சிவநேசன்

அமைச்சர், விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு.

 இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

 
தொ.பே: +94-21-2217301
தொ.நகல்: +94-21-2217302
மின்னஞ்சல்:
mullaibavan@yahoo.com

செயலாளர்

திரு.சி.சத்தியசீலன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0774933994

Email:

sathiyaseelan1964@gmail.com

 

 

விவசாய அமைச்சு

கிராமிய விளையாட்டு விழா நிகழ்விற்கான பரிசில்கள் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டன

பெரிய பண்டி விரிச்சான், வள்ளுவர் சனசமூக நிலையத்தினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கிராமிய விளையாட்டு விழா நிகழ்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பரிசில்கள் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களினால் வழங்கப்பட்டது. இப்பரிசில்கள் 2017ம் ஆண்டிற்கான பிரமாண அடிப்படையிலான மூலதன நன்கொடை நிதி ஊடாக வழங்கி வைக்கப்பட்டது.