கௌரவ. முதலமைச்சர்

கௌரவ நீதியரசர் கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் விக்னேஸ்வரன்

முதலமைச்சர்
வடக்கு மாகாண சபை 

முதலமைச்சர் அமைச்சு, 

கண்டிவீதி,கைதடி. 

இலங்கை.

 
தொ.பே: +94-21-3202465
தொ.நகல்: +94-21-2217227
மின்னஞ்சல்:
cv.wigneswaran@gmail.com

 

முதலமைச்சரின் செயலாளர்

திருமதி.வி.கேதீஸ்வரன்

செயலாளர்

உள்ளூராட்சி, தொழிற்துறை மற்றும் காணிகள் அமைச்சு

கண்டி வீதி,

கைதடி.

தொ.பே: +94-21-205 7110

தொ.நகல்: +94-21-205 7120 

கை.தொ.பே: 077-4525496

இரம்மியமான இடங்கள்

சுற்றுலாப்பயணிகளைக் கவரக்கூடிய பல இரம்மியமான இடங்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் காணப்படுகின்றன.

 1. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள்

 

2. பொழுது போக்குப் பிரதேசங்கள்

 

3. சமய வழிபாட்டுத்தலங்கள்

 

4. கல்வித்துறை சார்ந்த பிரதேசங்கள்

 

5. கலாச்சாரம்