மாகாண பொதுச் சேவைகள் ஆணைக்குழு

நோக்கம்

Ensure provision of effective and resourceful personnel for services in the Northern Province.


குறிக்கோள்

Take action to provide an orderly efficient and disciplined Provincial Public Services.

Ensure the proper exercise of delegated powers by the Hon Governor.

 

செயற்பாடுகள்

Exercise the Power of Appointment, Dismissal and Disciplinary control of Staff Grade Officers of the Provincial Public Service, which are delegated by the Hon Governor.

Supervise the function delegated by Provincial Public Service Commission to Secretaries and Heads of Departments.
Conduct all recruitment examinations, other Departmental and Efficiency Bar Examinations for the Officers of the Provincial Public Service.
Co-ordinate with the Examination Department regarding examinations conducted by the Line Ministry.

 

தொடர்பு விபரம்

 

தபால் துகவரி       :    இல. 393/48, கோவில் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

பொது தொலைபேசி இல:   021-2219980

தொலைநகல் இல                  :   021-2219981                              மின்னஞ்சல்:  

 

பதவி பெயர்
தொலைபேசி இல

ஆணைக்குழுத் தலைவர்

திரு.செ.பத்மநாதன்

தொலைபேசி: 021 221 9981

செயலாளர்

 

தொலைபேசி: 021 221 9980

கைபேசி:

உதவிச் செயலாளர் 

ரி.உமா

தொலைபேசி: 021 225 4190

கைபேசி:077 694 5059

உதவிச் செயலாளர் 

திரு.ரி.தர்மேந்திரா

தொலைபேசி: 021 221 9981

கைபேசி:077 739 6557 

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

 திரு.கு.பிரதீபன்

தொலைபேசி: 021 221 9938

கைபேசி:077 666 4741

அலுவலகம் (பொது)

 

தொலைபேசி: 021 221 9981