முதலமைச்சரின் செயலாளர்

mohanathan

திருமதி . ச. மோகநாதன்
செயலாளர்


முதலமைச்சரின் அமைச்சு 
கண்டி வீதி, கைதடி, யாழ்ப்பாணம்
இலங்கை

கை.தொ.பே: 

தொ.இல: 21-205 7110
தொ.நகல்: 21-205 7120

மின்னஞ்சல்:

 

இரம்மியமான இடங்கள்

சுற்றுலாப்பயணிகளைக் கவரக்கூடிய பல இரம்மியமான இடங்கள் வடக்கு மாகாணத்தில் காணப்படுகின்றன.

 1. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்கள்

 

2. பொழுது போக்குப் பிரதேசங்கள்

 

3. சமய வழிபாட்டுத்தலங்கள்

 

4. கல்வித்துறை சார்ந்த பிரதேசங்கள்

 

5. கலாச்சாரம்