செயலாளர்

திரு.சி.திருவாகரன்

செயலாளர்  
     சுகாதார, சுதேச மருத்துவ, நன்னடத்தை சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள்  அமைச்சு

1ம் மாடி, சுகாதாரக் கிராமம், பண்ணை, யாழ்ப்பாணம். 

 

தொபே: +94-21-222 0800
தொ.நகல்: +94-21-222 0806 கை.தொ: 0773800022

மின். அஞ்சல்:
mhealthnpc@gmail.com

பணிக்கூற்று

உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு மருத்துவ முறைகளின் பயன்பாட்டின் மூலமாக உடல் உளரீதியான சிறந்த திருப்திகரமான மக்களையும் பெண்கள் உரிமை மற்றும் எதிர்கால சந்ததிகளான சிறுவர்கள் தொடர்பான பாதுகாப்பையும் வழங்குவதுடன் மாகாணத்தின் புனர்வாழ் வுநடவடிக்கைகள் ஊடாக எமது மாகாணத்தை தேசிய அபிவிருத்தியை நோக்கிநகர்த்துதல்.

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

சுகாதார அமைச்சு

வடமாகாணத்தில் உள்ள நலிவுற்ற மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் தேவைகளை ஆய்வு செய்வதற்கும் அவர்களுக்கான சேவை வழங்கலைத் திட்டமிடுதலுக்குமான செயலமர்வு

வடக்கின் ஐந்து மாவட்டங்களிலும் வாழும் நலிவுற்ற மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் தேவைகளை ஆய்வு செய்வதற்கான செயலமர்வுகள் முடிவுற்றநிலையில் மாகாண மட்டத்திலான செயலமர்வானது 29 பெப்ரவரி 2016 அன்று வடமாகாண சுகாதார அமைச்சின் கேட்போர்கூடத்தில் நடைபெற்றது. மாகாண சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ப. சத்தியலிங்கம் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

இச்செயலமர்வில், சுகாதார அமைச்சின் உதவி செயலாளர், பிரதி மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர், மாகாண சுதேச மருத்துவ திணைக்கள ஆணையாளர், சமூகசேவைகள் திணைக்களப் பணிப்பாளர், நன்னடத்தை சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்கள ஆணையாளர், பெண்கள் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள், மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்கள், சமூகசேவை உத்தியோகத்தர்கள், அரச சார்பாற்ற நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இச்செயலமர்வில் வடமாகாண பெண்களின் முன்னேற்றம், பாதுகாப்பு, வாழ்வாதாரம் போன்ற விடயங்கள் பற்றிய விவாதங்கள் நடைபெற்று அவை தொடர்பான சேவைவழங்கல் சார்பான தீர்க்கமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. 

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500