செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

மடு மாந்தை மேற்கு உதைபந்தாட்ட ஒன்றியத்திற்கு (லீக்) உதைபந்தாட்ட பயிற்சி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன

மன்னார் மாவட்ட மடு மாந்தை மேற்கு உதைபந்தாட்ட ஒன்றியத்தின் (லீக்) வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் உதைபந்தாட்ட பயிற்சிக்காக ரூபா 50,000 பெறுமதியான பயிற்சி உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வு 21 மே 2016 அன்று காத்தான்குளத்தில் இடம்பெற்றது.

 

இந்நிகழ்வில் பொருட்களை அமைச்சர் அவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக மடு மாந்தை மேற்கு உதைபந்தாட்ட ஒன்றியத்தின் செயலாளர் ஜே.ஒகஸ்டின் அவர்களிடம் வழங்கிவைத்தார்.  இந்நிகழ்விற்கு ஒன்றியத்தின் 09 கழகங்களும் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத் தலைவர் மற்றும் ஒன்றியத்தின் நிர்வாக உறுப்பினர்கள் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்.