செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண ஆளுநருக்கும் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சருக்குமிடையிலான விசேட சந்திப்பு

மன்னார் மாவட்டத்திற்கு 23 மே 2015 அன்று வருகைதந்த வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் கூறே அவர்கள் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களை மன்னாரில் உள்ள அவரது உப அலுவலகத்தில் சந்தித்து கலந்துரையாடினார்.

 

இதன்போது மன்னார் மாவட்டத்தின் தற்போதைய பிரச்சனைகள் தொடர்பாக விசேடமாக மன்னார் வைத்தியசாலை, வெள்ள நீர் வடிந்தோடும் கால்வாய்கள் அமைக்கும் பணிகள் மற்றும் மாவட்டத்தின் தற்போதைய அவசிய தேவைகள் தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடினர். குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு தொழில்வாய்ப்பினை அதிகரிக்கும் பொருட்டு பொருத்தமான தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குவது தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது.