செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் கிராம முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் நோக்கோடு கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது

மீள்குடியேற்றத்தின் பின் காணப்பட்ட குடிநீர்ப் பிரச்சனையைத் தீர்க்கும் நோக்கில் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட திருக்கேதீஸ்வரம் பல நோக்கு கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் இலுப்பைக் கடவை கூட்டுறவுச் சங்கத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.

குழாய் கிணறு, நீர் இறைக்கும் மோட்டார் மற்றும் நீரைச் சேகரிக்கும் நீர் தாங்கி போன்றவற்றை கொள்வனவு செய்து பொருத்துவதற்காக 100,000.00 ருபா நிதியை ஒதுக்கி அதற்கான காசோலையை 07 நவம்பர் 2016 அன்று  மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் அமைச்சர் அவர்களால் உத்தியோக குறித்த கூட்டுறவுச் சங்கத்தினரிடம் வழங்கப்பட்டது.