செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

மீனவர்களது பிரச்சனை தொடர்பான விசேட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது

மன்னார் மாவட்டத்தில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மீன்பிடியாளர்களது பிரச்சினைகள் தொடர்பில் விசேட கலந்துரையாடல்கள் 11 நவம்பர் 2016 அன்று தாழ்வுபாடு பங்குத்தந்தை தலைமையில் பங்குப்பணிமனையில் இடம்பெற்றது. அத்துடன் மன்னார் பனங்கட்டுக்கொட்டு மீனவர்கள் தமது பிரச்சனைகள் தொடர்பாக வடக்கு மாகாண மீன்பிடி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களோடு  மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் சந்தித்துக் கலந்துரையாடினர்.

குறித்த தாழ்வுப்பாட்டில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் மன்னார் மாவட்ட மீன்பிடி திணைக்கள உதவிப்பணிப்பாளர் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களும் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இதன்போது மீனவர்களது வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள் மற்றும் அவர்களது பிரச்சனைகள் தொடர்பாகக் கலந்துரையாடப்பட்டது.