செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

ஆலயங்களுக்கான கட்டுமானத்திற்கான உதவித்திட்டம் வழங்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியில் இருந்து மன்னார் மாவட்டத்தின் மிகவும் தேவைகளை உடைய சமயத்தலங்களை புனரமைப்பதற்கான நிதி உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் வட்டக்கண்டல் காத்தான்குளம் புனித சூசையப்பர் ஆலயம், நானாட்டான் புனித ஆரோக்கிய மாதா ஆலயம் மற்றும் புனித சவேரியார் ஆலயம் ஆகியவற்றிற்கு வேலைகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் அவற்றிற்கான காசோலைகளை 12 நவம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து பிரதிநிதிகளிடம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.