விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரால் மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது 2016ம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலக பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண்டான்குளம்  மற்றும் வண்ணாகுளம் அடம்பன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாடசாலை மாணவர்கள் இருவருக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள் 25 நவம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உபஅலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.