செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

தேவாலய புனரமைப்பிற்கான கூரைத்தகடுகள் பெறுவதற்கான காசோலை வழங்கிவைக்கப்பட்டது

கடந்தகால யுத்த அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மன்னார் வட்டக்கண்டல் பாலையடிப் புதுக்குளத்திலுள்ள ஏறத்தாழ 125 வருட பாரம்பரியமுடைய புனித செபமாலை மாதா ஆலய புனரமைப்பிற்கென வடக்குமாகாணமீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் கூரைத்தகடுகள் பெறுவதற்கான காசோலை வழங்கிவைக்கப்பட்டது.

 

 

அமைச்சர் தனது 2016 ஆம் ஆண்டிற்கான பிரமாண அடிப்படையிலான(CBG) நிதியிலிருந்து ரூ.98,450 செலவில் அஸ்பெஸ்டோர் கூரைத்தகடுகள் 55ஐ கொள்வனவு செய்வதற்கான காசோலையினை 12 டிசெம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள தனது உப அலுலகத்தில் வைத்து ஆலய சபையினரிடம் உத்தியோக பூர்வமாக வழங்கிவைத்தார்.