செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் அவர்களால் கிராமங்களை நோக்கிய உதவித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது

மன்னார் மாவட்டத்தின் கிராமங்களை ஸ்திரப்படுத்தும் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது திட்டத்தின் கீழ் அமைச்சரின் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரமாண அடிப்படையிலான நன்கொடை (CBG) நிதியிலிருந்து பொது அமைப்புக்கள், முன்பள்ளிகள் மற்றும் ஆலயங்களுக்கான விசேட உதவித்திட்டங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

பின்வரும் அமைப்புக்களுக்கு நிதியினை ஒதுக்கி அமைச்சர் அவர்களால் உதவித் திட்டங்கள் உத்தியோகபூர்வமாக குறித்த அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளிடம் 11 டிசெம்பர் 2016 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

1. மெதடிஸ்த திருச்சபை பரிகாரி கண்டல்- ஆலய அபிவிருத்தி வேலைக்காக -50,000 ரூபாய்

2. மன்னார் புனர்வாழ்வு அமையம் - முதியோர் இல்லம் அமைக்கவுள்ள காணிக்கான முட்கம்பி வேலி அடைப்பதற்கு - 50,000 ரூபாய்

3. ஸ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் கோவில் தரவன் கோட்டை- மின்னிணைப்பு 21,000 ரூபாய்

4. ரூபி முன்பள்ளி, இலுப்பைக்கடவை- மின்னிணைப்பு 22,000 ரூபாய்

5. எருவிட்டான் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கம் - மின்னிணைப்பு 22,000 ரூபாய் 

  width=500

 width=500

 width=500

 width=500

 width=500