செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

கிளிநொச்சி மாவட்ட போக்குவரத்து பிரச்சினைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது

கிளிநொச்சி மாவட்ட தனியார் பேரூந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டி உரிமையாளர்கள் ஆகியோருக்கான விசேட  கலந்துரையாடல் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் மோட்டார் போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் தலைமையில் 05 ஜனவரி 2017 அன்று அமைச்சரின் மன்னார் மாவட்ட உப அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.

 

இதன்போது கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் காணப்படும் போக்குவரத்து சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் தொடர்பில் பேரூந்து உரிமையாளர்கள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டி உரிமையாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார்.