செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வறிய மாணவர்களுக்கு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் அப்பியாசக் கொப்பிகளை வழங்கி வைத்தார்

வறுமையால் எவரும் கல்வியை இழந்து விடக்கூடாது  என்ற நோக்கில் வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்கள் கல்விக்கான உதவித்திட்டத்தின் கீழ் வறிய மாணவர்களுக்கு அப்பியாசக் கொப்பிகள் வழங்கும் நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றன.

அந்த வகையில் மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட ஆண்டான் குளம் நெடு வரம்பைச் சேர்ந்த மிகுந்த வறிய குடும்பங்களது 11 பாடசாலை செல்லும் பிள்ளைகளது தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கோடு அவர்களது கல்விக்காக அப்பியாசக் கொப்பிகள் அமைச்சரால் அவர்களது பெற்றோர்களிடம் 15 மார்ச் 2017 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கி வைக்கப்பட்டன.