செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் துவிச்சக்கரவண்டி வழங்கி வைத்தார்

கல்வியில் சாதனை படைத்தவர்கள் மற்றும் வறுமையில் கல்வியைத் தொடரும் மாணவர்கள் மற்றும் பெண் தலைமைத்துவக் குடும்ப பெண்கள் ஆகியோருக்கு வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களால் துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் மன்னார் மாந்தை மேற்கு பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட 04 பயனாளிகளுக்கும் நானாட்டான் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட 02 பயனாளிகளுக்கும் மன்னார் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட 03 பயனாளிகளுக்குமாக 09 பயனாளிகளுக்கு அவர்களது தேவைகளின் அடிப்படையில் அமைச்சரால் துவிச்சக்கர வண்டிகள் 16 மார்ச் 2017 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டன.