செயலாளர்

 திரு.க.தெய்வேந்திரன்

செயலாளர்

விவசாயமும் கமநல சேவைகளும், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், மீன்பிடி, நீர்வழங்கல் மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு

இல. 655, நாவலர் வீதி, யாழ்ப்பாணம்

Tel: +94-21-2217303

Fax: +94-21-2217304

Mobile: 0777811212

Email:

 

 

 

விவசாய அமைச்சு

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சரால் தையல் இயந்திரம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது

வடக்கு மாகாண மீன்பிடி மற்றும் கிராம அபிவிருத்தி அமைச்சர் பா.டெனீஸ்வரன் அவர்களது வாழ்வாதார உதவிகளின் அடிப்படையில் தையல் கலையை பயின்ற பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கி அவர்களது வாழ்வாதாரத்தினை உயர்த்தும் நோக்குடன் மன்னார் பிரதேச செயலாளர் பிரிவைச் சேர்ந்த பயனாளி ஒருவருக்கு தையல் இயந்திரமொன்று அமைச்சரினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

 

இந்நிகழ்வு 16 மார்ச் 2017 அன்று மன்னார் உப அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது. இதன்போது அமைச்சர் மற்றும் அருட்தந்தை ஆகியோர் இணைந்து வழங்கி வைத்தனர்.