விவசாய அமைச்சு

வடமாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபைக்கு புதிய செயற்குழு உறுப்பினர் நியமிக்கப்பட்டார்

வடமாகாண பயணிகள்  போக்குவரத்து அதிகார சபையின் செயற்குழு அங்கத்தவராக ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு மாகாண முன்னாள் உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் பொ. குகநாதன் அவர்கள் மாகாண காணி ஆணையாளராக  இடமாற்றம் பெற்றுச் சென்றமையால்  புதிய மாகாண உள்ளூராட்சி  ஆணையாளராக பதவியேற்றுள்ள ம.பற்றிக் டிறஞ்சன் அவர்கள் அதிகார சபையின் செயற்குழு உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

இவருக்கான நியமனக் கடிதம் வடக்கு மாகாண போக்குவரத்து அமைச்சர் பா.டெனிஸ்வரன் அவர்களால் 28 ஏப்ரல் 2017 அன்று மன்னாரில் உள்ள அமைச்சரது உப அலுவலகத்தில் வைத்து வழங்கப்பட்டது.